Úvodní stránka > Aktuality > Vojenské cvičení SAHEL

Vojenské cvičení SAHEL

Tiskový a informační důstojník Mgr. Zuzana Brožová

Cílem vojenského cvičení bylo prověřit připravenost jednotky v plnění úkolů v zahraniční operaci. Řídícím cvičení bylo Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV-VA) ve Vyškově, příslušníci Centra přípravy do zahraničních operací pod velením náčelníka centra.

Do cvičení se zapojili i příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, a to v rolích opozičních sil. Své nasazení prokazovali v celé řadě situací a incidentů. Zadané úkoly plnili společně s příslušníky minometné baterie 41. mechanizovaného praporu Žatec. Další jednotku pak tvořili příslušníci 43. výsadkového praporu Chrudim. Obě tyty jednotky patří do 4. brigády rychlého nasazení Žatec.
Zadaný úkol zněl jasně. V daném prostoru nasazení střežit objekt velitelství mise, poskytovat síly rychlé reakce, provádět ochranné doprovody velitele operace i příslušníků velitelství mise. Vojenského cvičení se účastnili i tři příslušnice Aktivní zálohy.

Cvičení SAHEL

,,Bylo to jedno z nejlepších cvičení co jsem cvičila“, řekla jedna z nich.
 

Na začátku nástupu, kterého se zúčastnil také velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, proběhl i žalm s modlitbou a minutou ticha pod vedením kaplana cvičící jednotky. Všichni společně uctili tak vojáky, kteří v neděli 5. srpna padli v Afghánistánu při sebevražedném útoku poblíž základny Bagrám.

Cvičení SAHEL

Cvičení SAHELCvičení SAHEL

Velitel roty npor. v záloze Ing. Petr HAMANN na konci vojenského cvičení, které končilo lékařskou prohlídkou předal, 3580,- Kč tiskové mluvčí, které cvičící mezi sebou vybrali a spolu s vybranými penězi od příslušníků Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha je odešlou na vojenský fond solidarity pro pozůstalé padlých kolegů v zahraniční misi.

 

Nahoru