Úvodní stránka > Aktuality > První cvičení venku

První cvičení venku

Po přípravném vojenském cvičení velitelského sboru o minulém víkendu opět začíná výcvik pěší roty AZ KVV hlavní město Praha. Výcvik je zaměřen na komplexní sladění bojové činnosti družstva. Na zvládnutí bojových drilů, prohloubení získaných vojenských vědomostí, dovedností  a návyků při současném zvýšit psychické odolnosti a fyzické zdatnosti vojáka.

Nově začíná výcvik  oddělení odvodního řízení. V rámci odborné přípravy bude zaměřen především na zvládnutí mobilizačních činností po teoretické i praktické stránce.

V rámci výcviku pěší roty AZ proběhnou různá zaměstnání jako je taktická a spojovací příprava, humanitární právo, základní řády, pořadová a střelecká příprava, výcvik řidičů. Nebude chybět ani topografická, zdravotní, ženijní příprava. Důležité bude připomenout si prevenci rizikového chování.

Doufáme, že stejně jako ostatní vojenské cvičení nás naši záložáci nezklamou a svým přístupem a vojenským vystupováním budou dělat dobré jméno.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice KVV HMP 
                      
tel.: 973 229 505, 602 742 297, brozovaz@army.cz  

Nahoru