Úvodní stránka > Aktuality > Přiznávání nejvyšší dosažené vojenské hodnosti

Přiznávání nejvyšší dosažené vojenské hodnosti

Dle zákona č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
kde platí následující citace:

„Voják, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován se svým souhlasem do nižší hodnosti a jeho služební poměr již zanikl, může požádat příslušné krajské vojenské velitelství o přiznání nejvyšší hodnosti, kterou
v průběhu služebního poměru dosáhl“
.

Účinnost zákona je k 1. 7. 2015

Tzn., že osobě, které zanikl služební poměr před 1. 7. 2015, (a splňuje podmínky dle citace zákona) si může požádat u příslušného krajské vojenské velitelství o navrácení nejvýše dosažené hodnosti.

Po provedené kontrole údajů z osobního spisu / popř. vyžádání informací z archívu vydá ředitel KVV personální rozkaz, dále se hodnost zapíše do vojenské knížky.

Osobám, kterým služební poměr zanikl po 1. 7. 2015, se předchozí netýká.

Nahoru