Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení AZ KVV hlavní město Praha "Hradba 2018" - mediální den

Cvičení AZ KVV hlavní město Praha "Hradba 2018" - mediální den

Text: majorka Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice KVV hlavní město Praha

Při plnění úkolu ochrany objektu vodárny v ulici Líšnická, Praha 13, dne 13. dubna 2018 v 10.45 hodin, se dvě podezřelé osoby s vozidlem  pokusily násilně proniknout do objektu. Vozidlo bylo příslušníky aktivní zálohy zadrženo a u podezřelých osob byla zajištěna nelegální zbraň a předmět s podezřením na výbušninu. Na místo byla povolána Policie České republiky. 

Hradba 2018 Hradba 2018 

Tato situace nebyla reálná, akce byla pouze simulovaná k procvičení činnosti příslušníků aktivní zálohy. V rámci  vojenského cvičení "Hradba 2018" záložníci předvedli pozvaným hostům  ukázku ochrany vodárny, která je jedním z objektů důležitých pro obranu státu.  

Hradba 2018  Hradba 2018

Radní pro bezpečnost hlavního města Prahy  Libor Hadrava řekl : „ Přijel jsem proto, abych  Vám vyjádřil podporu. Na podzim nás čeká společné cvičení Integrovaným záchranného systému, kde si opět ověříme naše dovednosti". 

Hradba 2018Hradba 2018 

Velkým překvapením byla návštěva herce Ondřeje Vetchého. Musel projít kontrolně propustným místem a sám na sobě si zkusil jaké to je být prověřován. Ocenil nadšení aktivních záložníků a vyjádřil jim obdiv a pochvalu. Zajímal se o vojenskou službu a vojenská cvičení.

V současné době je příslušníků naší pěší roty méně než tomu bylo v minulém roce. Celý velitelský sbor musel být z objektivních důvodů v úplně novém složení a proto nebylo jednoduché vše zvládnout.  

Nahoru