Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky. Aktivní záloha (dále jen AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Vize aktivní zálohy (odkaz na web army.cz).

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit u Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, u kterého za tuto oblast odpovídá praporčík Stanislav Lejnar, tel.: 973 229 542, e.mail: lejnars@army.cz a nadrotmistryně Michaela Vilčková, tel.: 973 229 544, e.mail: vilckovam@army.cznebo na rekrutačním středisku AČR, kde získá potřebné informace o procesu vstupu do AZ a vyřídí potřebnou administrativu.

 

Při splnění požadovaných podmínek vstupu do AZ a v závislosti na potřebě ozbrojených sil ČR, může zájemce o službu v AZ nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru. Jednotky AZ jsou dvojího typu, 14 teritoriálních pěších rot AZ u krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých  pro obranu státu (ODOS) a jednotky AZ u útvarů AČR, které posilují schopnosti útvarů AČR.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Kurz základní přípravy pro zájemce o službu v AZ je organizován v délce 6 týdnů Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově, zpravidla 4x ročně.  Na základě žádosti vojáka je možno přípravu absolvovat ve dvou částech po 3 týdnech. Cílem kurzu je naučit zájemce o službu v AZ základním vojenským činnostem, naučit je obsluze vojenské techniky, střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka Aktivní zálohy. V průběhu základní přípravy musí každý získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě.

Specifické odbornosti (lékaři a lékařský personál, IT specialisté apod.) u některých jednotek AZ, musí absolvovat pouze zkrácený Kurz základní přípravy  - Specialista v délce 14 dnů.

Popis kurzů je uveden na webových stránkách Velitelství výcviku - Vojenské akademii Vyškov.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení". Občan České republiky mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Dobrovolné vojenské cvičení  je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze.

Další informace lze získat na facebookových stránkách AZ.

Fotogalerie AZ (odkaz na web army.cz)

Dokumenty a formuláře potřebné pro vstup do AZ, zveřejněné na webu army.cz.

Formuláře k využití:

Žádost podpora zaměstnavateli_zaměstnanec

Žádost podpora zaměstnavateli_OSVČ

Nahoru