O tomto webu

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU (POKOS) V ROCE 2019

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců
i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Krajské vojenské velitelství provádí školení pro základní i střední školy.

Termíny školení :  12. června 2019

Možnost přihlášení na níže uvedené mailové adrese.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice KVV HM Praha
                       tel.: 973 229 505, 602 742 297, brozovaz@army.cz 

                       Ing. Pavel Kácl, MBA, vedoucí starší důstojník - specialista KVV HM Praha
                       tel.: 973 229 521, 606 740 368, kaclp@army.cz 

                      Případně na e-mail: kvvhmp@army.cz
.................................................................................................................................... 

cvičení

Vojenské cvičení červen 2019 ve VVP Hradiště

Publikováno: 1.7.2019 Autor: Václav Musílek

Foto a text: Mgr. Zuzana Brožová tisková a informační pracovnice KVV HM Praha, tel.: 973229505, 602742297  ...

foto_1

Mezinárodní střelecká soutěž Rezerva 2019 - VII. ročník_VYHODNOCENÍ

Publikováno: 20.5.2019 Autor: Václav Musílek

Autor článku a foto:  Mgr. Zuzana BROŽOVÁ, tisková a informační pracovnice KVV HMP ...

foto_1

Květnové cvičení velitelského sboru Aktivní zálohy u Centra simulačních a trenažérových technologií v Brně

Publikováno: 20.5.2019 Autor: Václav Musílek

Autorka : Zuzana Brožová ...

První cvičení venku

Publikováno: 21.3.2019 Autor: Václav Musílek

Po přípravném vojenském cvičení velitelského sboru o minulém víkendu opět začíná výcvik pěší roty AZ KVV hlavní město Praha. Výcvik je zaměřen na komplexní sladění bojové činnosti družstva.

Nahoru