O tomto webu

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU (POKOS) V ROCE 2019

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců
i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Krajské vojenské velitelství provádí školení pro základní i střední školy.

Termíny školení :  12. června 2019

Možnost přihlášení na níže uvedené mailové adrese.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice KVV HM Praha
                       tel.: 973 229 505, 602 742 297, brozovaz@army.cz 
.................................................................................................................................... 

První cvičení venku

Publikováno: 21.3.2019 Autor: Václav Musílek

Po přípravném vojenském cvičení velitelského sboru o minulém víkendu opět začíná výcvik pěší roty AZ KVV hlavní město Praha. Výcvik je zaměřen na komplexní sladění bojové činnosti družstva.

„REZERVA 2019“ VII. ročník mezinárodní střelecké soutěže záloh OS ČR a rezervistů spřátelených armád evropských států

Publikováno: 8.3.2019 Autor: Václav Musílek

Dne 18. května 2019 se ve výcvikovém táboře Jince uskuteční, VII.

Přiznávání nejvyšší dosažené vojenské hodnosti

Publikováno: 14.2.2019 Autor: Václav Musílek

Dle zákona č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,kde platí následující citace: ...

Společenský večer

Společenský večer 14. prosince 2018

Publikováno: 19.12.2018 Autor: Václav Musílek

Autor článku a fotografií: Mgr. Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha, tel.: 973 229 505, 602 742 297 ...

Nahoru