O tomto webu

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU (POKOS) V ROCE 2018

Poslední školení v rámci POKOS v roce 2018.

Napsala tisková a informační pracovnice KVV HM Praha Mgr. Zuzana Brožová, tel.: 973 229 505.

Ve středu 31. 10. 2018, proběhlo na Krajském vojenském velitelství hlavní město Praha podzimní školení pedagogů k problematice Příprava občanů k obraně státu. Jenom 3 učitelé základních a středních škol v hlavním městě Praha získali základní informace o armádním prostředí, které budou aplikovat ve vzdělávacím procesu svých žáků.

V úvodním vystoupení byla prezentována nabídka možnosti zapojení škol do branných soutěží Wolfram a možnostech prezentace Armády České republiky na jednotlivých školách. Zuzana Brožová lektorka představila vojenské velitelství a jeho úkoly. Pak představila prezentací prioritní  témata POKOS, kde se účastníci školení dozvěděli informace z armádního prostředí. Velmi je zaujali informace o krizových situacích a bezpečnostních hrozbách. Další prezentací představila lektorka působení českých vojáků v zahraničních operacích.

Komorní prostředí, příjemná atmosféra se nabídla na velkou diskusi o možnostech výuky. Učitelé vyhodnotili dosavadní práci se žáky a zkušenosti s organizováním branných dnů na svých školách.

V roce 2018 vyškolilo naše KVV HMP 17 učitelů základních škol.

 

 

 

100. výročí vzniku samostatného československého státu

Publikováno: 8.11.2018 Autor: Václav Musílek

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tisková a informační pracovnice KVV HMP, tel.: 973 229 505, 602 742 297.  ...

Lešany 2018

Záložáci opět v Lešanech

Publikováno: 6.11.2018 Autor: Václav Musílek

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová. tisková a informační pracovnice Krajského vojenského velitelství HMP, tel., 973 229 505, 602 742 297 ...

POVODNĚ ZASÁHLY ČESKO …………..2018

Publikováno: 23.9.2018 Autor: Václav Musílek

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tiskový a informační důstojník KVV hlavní město Praha, (973 229 505, 602 742 297 ...

Výcvik pěší roty aktivní zálohy KVV hlavní město Praha ve VVP Hradiště

Publikováno: 23.9.2018 Autor: Václav Musílek

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Brožová, tisková  a  informační pracovnice Krajského vojenského velitelství HM Praha, tel.: 973 229 505, 602 742 297 ...

Nahoru